FRANCHISE

FRANCHISE VALUE

Brand
Name

แฟรนไซส์ซีได้รับสิทธิการใช้ชื่อรูปแบบและตราสัญลักษณ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรม ที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี

Hotel
Standard

แฟรนไซส์ซอจะเป็นที่ปรึกษา แนะนำการออกแบบอาคาร ออกแบบการตกแต่ง รวมทั้งการออกแบบบริการ ที่เป็นมาตรฐานการบริการ ที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด

Stylist
Standard

มีคู่มือแบรนด์เพื่อกำหนดมาตรฐานการออกแบบ ช่วยควบคุม ให้คำแนะนำ ให้ได้มาตรฐานของธุรกิจ

Training &
Recruitment

แฟรนไซส์ซอช่วยจัดสรรบุคลากรในการทำงาน การพัฒนาโครสร้างธุรกิจ และการฝึกอบรมผู้จัดการและเจ้าของตามโปรแกรมการฝึกอบรม

Cost
Control

แฟรนไซส์ซีสามารถสั่งซื้อสินค้าคุณภาพในการเริ่มต้นธุรกิจจากบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจในราคาพิเศษ เพื่อควบคุมต้นทุน

Brand
Manual

แฟรนไซส์ซีได้รับสิทธิในการใช้คู่มือปฏิบัติการโรงแรม และคู่มือแบรนด์ เพื่อใช้ศึกษาระบบงาน

Fast
Awareness

การตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักได้เร็ว จากฐานลูกค้าเดิมของแบรนด์

Business
Partner

พันธมิตรและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับแฟรนไซส์ซี อย่างใกล้ชิด

FRANCHISE QUALIFICATION

แฟรนไชส์ต้องมีจริยธรรมทางธุรกิจ จิตใจดี รักงานบริการ และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จด้วยกัน และยินดีจะปฏิบัติตามระบบการบริหารแฟรนไชส์
 
ทำเล สถานที่ตั้ง

การบริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

งบประมาณ
การปรับปรุงอาคาร
 
เมือง,ชานเมือง,
แม่น้ำ,ภูเขา,ทะเล
DIY SERVICE ขึ้นอยู่กับสภาพอาคารเดิม
และการออกแบบตามแบรนด์
*วิเคราะห์ทำเลและอาคารเดิมอีกครั้ง
เมือง,แม่น้ำ,
ภูเขา,ทะเล
DIY SERVICE ขึ้นอยู่กับสภาพอาคารเดิม
และการออกแบบตามแบรนด์
*วิเคราะห์ทำเลและอาคารเดิมอีกครั้ง
เมือง,แม่น้ำ,
ภูเขา,ทะเล
DIY SERVICE ขึ้นอยู่กับสภาพอาคารเดิม
และการออกแบบตามแบรนด์
*วิเคราะห์ทำเลและอาคารเดิมอีกครั้ง
  ** ประเภทของ Franchise ขึ้นอยู่กับบทวิเคราะห์ทางการตลาดและความพร้อมของธุรกิจ

CONTACT DEVELOPMENT TEAM

สนใจเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ติดต่อ